Koło Łowieckie "BORSUK" w Skokach
Łowisko


Koło działa na terenie dwóch obwodów o łącznej powierzchni 8510 ha, w tym las stanowi 2346 ha:

 • Obwód 104 "Raczkowo", o powierzchni 3580 ha. Jest to łowisko polne, słabe.


 • Obwód 106 "Pruśce", o powierzchni 4930 ha. Jest to łowisko polne, słabe. • W obwodach posiadamy:
  Obwód 104:
  Obwód 106:
  Na łąki wykorzystano za zgodą Nadleśnictwa śródleśne polanki porośnięte trzciną i chwastami. Po ich rekultywacji uzyskaliśmy soczyste łąki, z których korzysta zwierzyna płowa, a Koło wysokogatunkowe siano na okres zimy.

  Obecnie średnio rocznie pozyskujemy 14 - 16 szt. jelenia, 3 - 4 szt. daniela, około 90 - 95 szt. saren, 150 - 160 szt. dzików (dziki głównie wiosną w trakcie pilnowania upraw rolnych, w okresie dojrzewania kukurydzy i po jej zbiorach).

  Polowania zbiorowe nie są bogate - pokot czasami z jednym jeleniem lub 2 - 3 dzikami. Na drobną zwierzynę od 20 lat nie polujemy.
  W obwodach jest mało widoczny zając i kuropatwa. Dla porównania na tych samych terenach w okresie powojennym na polowaniu zbiorowym pozyskiwano około 100 - 150 szt. zająca i bardzo dużą ilość kuropatw. Bażant pokazuje się sporadycznie, a jeśli już, to w tych łowiskach, w których jest zasiedlany przez Koło lub indywidualnie przez członków Koła.
  W ostatnich pięciu latach w miejscach ustalonych przez Zarząd Koła i przygotowanych przez kolegów myśliwych wypuszczono w łowisko około 500 sztuk wymienionego ptactwa. W omawianym okresie posiadane obwody zasiedlono również dzikim królikiem. W każdy z obwodów wpuszczono po 20 sztuk wymienionego gatunku. Króliki pochodzą z otwartej dzikiej hodowli. Obecnie widoczne są w łowisku.
  W łowiskach dzierżawionych przez Koło znajduje się duża liczba lisów i jenotów , a także borsuków.
  Polując zbiorowo, na każdym z polowań pozyskujemy od 4 do 10 lisów, a po 15 stycznia opolowujemy teren zakrzewiony, wyschnięte stawy, łąki porośnięte trzciną i chwastami.
  W sezonie łowieckim 2010/2011 tą metodą i indywidualnie członkowie naszego Koła pozyskali 183 lisy, co w przeliczeniu na jeden hektar obwodu dało naszemu Kołu I miejsce w Okręgu Pilskim w konkursie "LISIARZ ROKU".
  Do innych drapieżników zaliczamy kruki, wrony i sroki. Ogólnie stwierdzamy, że drapieżniki, chemizacja i mechanizacja rolnictwa, bezwzględna i całoroczna ochrona ptaków drapieżnych oraz choroby spowodowały, że sytuacja w zakresie ochrony i rozwoju zwierzyny drobnej oraz ptactwa jest trudna.

  Copyright @ All Rights Reserved 2017