Koło Łowieckie "BORSUK" w Skokach
Tradycja

Koło nasze przywiązuje dużą wagę do tradycji łowieckich poprzez uroczyste polowania Hubertowskie i polowania Wigilijne. Polowaniom tym nadaje sie szczególną oprawę poprzez udział sygnalistów, wspólną biesiadę myśliwską, śpiewanie kolęd i dzielenie się opłatkiem.

Działalność społeczna

Co roku członkowie naszego Koła przepracowują społecznie ok. 1500 godzin, a w sezonie łowieckim 2008/2009 dodatkowo 1320 godzin przy budowie wiaty myśliwskiej usytuowanej w obwodzie łowieckim nr 106 Nadleśnictwo Durowo. Wiata stanowi miejsce spotkań przed i po polowaniach zbiorowych i częściowo zebrań szkoleniowych.
Członkowie naszego Koła wspólnie ze stałymi naganiaczami, członkami rodzin oraz dziećmi podopiecznych szkół uczestniczą w akcji "sprzątanie świata" oraz penetrują najbardziej podejrzane łowiska zdejmując wnyki, sidła itp. Podobne akcje organizujemy każdego roku. Poprzez organizowanie wspólnych zabaw i biesiad Koło od chwili powstania utrzymuje przyjazne stosunki z miejscową ludnością, a zwłaszcza z właścicielami dzierżawionych gruntów. Do tej pory nie było żadnych skarg i zażaleń na działalność Koła.

Członkowie Koła aktywnie włączają się w prace społeczne na rzecz środowiska naturalnego w tym wpływu na piękno ojczystej przyrody i na dobro człowieka. Myśliwi wiedzę swą przekazują społeczeństwu w rozmowach indywidualnych i na jesienno - zimowych zebraniach sołeckich. Koło współdziała również z pięcioma szkołami podstawowymi znajdującymi się w naszych obwodach łowieckich i jedną szkołą gimnazjalną. Do nich zaliczamy:
- Szkoła Podstawowa Nr3 w Wągrowcu
- Gimnazjum w Skokach
- Szkoła Podstawowa w Jabłkowie
- Szkoła Podstawowa w Pruścach
- Szkoła Podstawowa w Wiatrowie
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Antoniewie.
To w Antoniewie od 25-tu lat dzieci i młodzież spotyka się z myśliwymi na tak zwanych imprezach rekreacyjno-sportowych rywalizując o przechodni "Puchar Prezesa Koła." W imprezie tej czynnie uczestniczą również rodzice, nauczyciele i wychowawcy poszczególnych szkół. Uczestnicy imprezy nagradzani są pucharami, medalami, dyplomami i cennymi nagrodami ufundowanymi przez Koło i sponsorów. Impreza ta cieszy się dużym powodzeniem i uznaniem.

Władze i członkowie naszego Koła współpracują z kierownictwem miejscowych władz samorządowych i administracji państwowej. Posiadając sztandar, poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach państwowych i kościelnych organizowanych przez Zarząd Okręgu PZŁ Piły i Poznania, władze powiatu, władze miasta i gminy.
Współpracujemy z organizacją Bractwa Kurkowego i Ochotniczą Strażą Pożarną. Wspólnie przygotowujemy okolicznościowe spotkania np. Narodowe święto Niepodległości, a ostatnio doniosłą imprezę ( z udziałem rodzin) z okazji "WYZWOLENIA SKOKÓW i OKOLIC" poświęconą tym Skoczanom, którzy nie wrócili po II wojnie światowej do swych rodzin i najbliższych. Dni Wyzwolenia Skoków obchodzimy uroczyście każdego roku.
Członkowie Koła czynnie uczestniczą w zawodach strzeleckich organizowanych na szczeblu powiatu o "Przechodni Puchar Starosty", na szczeblu gminy o puchar Burmistrza. Mamy również Kolegę, który uczestniczy w zawodach krajowych - klasa mistrzowska.

Poprzez współpracę z Towarzystwem Wspierania Rodziny "ALIA" i Katolickim Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych "WESOŁE MISIE" Koło wspiera finansowo i rzeczowo dzieci rodzin ubogich, sponsorując im wycieczki, kolonie, pobyty w ośrodkach rehabilitacji itp. Wsparło również finansowo modernizację szpitala powiatowego w Wągrowcu, Zarząd Wojewódzki PZŁ w Poznaniu (wykup gruntów pod Dom Łowiecki). Wspierało również finansowo powodzian, przekazano pieniądze na rekultywację terenów po pożarach oraz na Ligę Ochrony Przyrody w Pile itp.
Przekazaliśmy również środki finansowe dla osieroconych dzieci Kol. Jacka Komorowskiego, który odszedł do Krainy Wiecznych Łowów ginąc tragicznie jako uczestnik polowania zbiorowego.

Członkowie Koła czynnie uczestnicz w pracach społecznych organizowanych przez ZO PZŁ, np. pracowali przy budowie strzelnicy myśliwskiej w Poznaniu.
Koło ponadto każdego roku gromadzi karmę na okres zimy zakupując 20-25 ton buraków cukrowych, 3-4 ton ziarna kukurydzy, 12-15 ton kiszonki kukurydzianej. Kiszonkę z kukurydzy wykładamy w okresie przedwiośnia celem poprawy warunków bytowych zwierzyny - głównie świeżo wyproszonych loch, zmniejszenia wiosennych szkód w uprawach rolnych oraz przygotowania zwierzyny do przyjmowania pokarmu soczystego.
Własny produkt to: ziarno żyta lub ziarno owsa i mieszanki.

Polowania dewizowe

Koło od kilkunastu lat współpracuje z Biurem Polowań "Barbara" z Czarnkowa. Biuro to co roku zapewnia nam myśliwych z Niemiec, Holandii i Danii na majowe dewizowe polowania na rogacze, z czego Koło pozyskuje dodatkowe środki finansowe.

Copyright @ All Rights Reserved 2017